o firme

html5 templates

 fakturačné údaje:

BMS Med s.r.o.

Námestie Svätého Egídia 3005/114

058 01 Poprad


IČO: 43 964 320

DIČ: 202 253 2578


IBAN: SK43 7500 0000 0040 1850 6542


e-mail: bmsmedpp@gmail.com