zastupovanie

free website design templates

zástup v akútnych prípadoch:


MUDr. Michalíková Martina

Nemocnica Poprad a.s

 7,30-12,00 hod


Chorí musia mať negatívny PCR test


chronicky užívané lieky budeme zasielať po ojednaní cez e-časenku po dovolenke